top of page
173A5360.jpg
Utstillerliste VTEC2022 (7).png

Sponsor:

Kopi av Kopi av Kopi av Foreløpig liste .VTEC2022 (7).png

Speeddating for bedrifter!

Forbeholdt utstillere


Forhåndsbook direktemøter med utvalgte selskaper. Hvert møte er satt til en varighet på max 10 minutter, så still godt forberedt!  

Dette er ekstremt populære møter, og hensikten med møtene er er i hovedsak å opprette dialog. En avtale om fremdrift og videre dialog er vellykket møte!

For å hjelpe på tidsnøden skal begge parter ha fått stikkord om innhold på forhånd.

På grunn av kapasiteten er dette forbeholdt utstillere på messen.

Kopi av Kopi av Kopi av Foreløpig liste .VTEC2022 (7).png

vår skreddersydde arena for speeddating

med businessfokus!

Konkrete og fruktbare B2B-møter er selve kjernen i Tenden Connect, og det legges store ressurser i å tilrettelegge for mest mulig effektive messedager for våre utstillere gjennom utstrakt forhåndsbooking av møter. 

Søk om møte med (andre) utstillere!

Åpen for alle

Ofte rekker en ikke prate med alle en ønsker på en messe av denne størrelsen. Typisk har man lagt en plan og løype å følge, men de en ønsker å prate med er ofte opptatt med andre møter.

Gjennom Tenden Connect kan en planlegge og foreslå tidspunkt for møtene på forhånd, også med selskap en ikke har noen kontakter i!

 

Dette er en fin måte å planlegge og effektivisere messedagene på! 

173A4248.jpg

Hvordan delta?
For å kunne booke møter må du være registrert som besøkende eller utstiller, og ha din unike referansekode tilgjengelig.

Møtebookingen åpner 01. Mai, mer informasjon og oversikt over hvilke selskaper du kan booke møter med, kommer like i forkant.

Vi matcher ønskelistene mot hverandre og forsøker, så langt det lar seg gjøre, å sette opp så mange møter som mulig.

sponsorpresentasjon

TENDEN ADVOKATFIRMA

Tenden er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, både for norske og utenlandske klienter.  

 

Firmaet er blant de største frittstående firmaene med hovedsete utenfor Oslo, med 50 medarbeidere,

hvorav 38 advokater.

 

Gjennom tett samarbeid med klientene, mangeårig lokal tilstedeværelse og et høyt spesialisert fagmiljø, bidrar Tenden til utvikling for næringslivet i hele

Vestfold - Telemark.

Utstillerliste VTEC2022 (7).png
IMG_8198.jpg
Utstillerliste VTEC2022 (7).png

ALLE

VIL TIL GRENLAND!

VTEC har inngått et langsiktig og stategisk samarbeid med Industriuka om å videreutvikle og implementere

en industrimesse til Industriuka. 

Arrangementet blir Norges viktigste møteplass for grønn industri med hovedfokus på forretningsmuligheter i det pågående grønne skiftet.​